Fáilte go Ceacht.ie

Ceacht.ieIs tionscadal de chuid na Comhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta é Ceacht.

Is é aidhm an tionscadail ná ábhar foghlama agus teagaisc atá nua-aimseartha agus dúshlánach a chur ar fáil do mhúinteoirí Gaeilge i scoileanna Gaeltachta agus i nGaelscoileanna.

Éist leis na húdáir, Aoife Ní Chonchúir agus Úna Nic Gabhann, ag labhairt faoi Ceacht anseo. Féach ar na podchraoltaí eile chun breis eolais a fháil faoi úsáid na n-ábhar seo agus faoi ghnéithe eile de mhúineadh na Gaeilge ag an dara leibhéal.

Beifear ag cur le hábhar an tsuímh go rialta le linn na scoilbhliana.

Taighde faoi chruinneas Gaeilge in iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge: Gliogáil ar an nasc

Ábhair Nua

Má theastaíonn uait go gcuirfear ríomhphost chugat nuair a chuirtear ábhair nua ar an suíomh cuir chugainn do sheoladh ríomhphoist anseo.

randomness